Справка

Кузьма Чорны. Апавяданне «Насцечка» (с.146)